22 Mart 2018 |

BIST100
DOLAR
EURO
ALTIN
GBP

L繹semi nedir ve neden olur? L繹semi (kan kanseri) belirtileri…

Toplum dilinde kan kanseri olarak adland覺r覺lan l繹semi nedir? L繹semi tek bir nedene balanamam覺t覺r ancak bir癟ok etken l繹semiyi tetikler. Erken tehisin tedavide hayati 繹nem ta覺d覺覺 l繹seminin belirtileri nelerdir?

L繹semi, baz覺 kanserli h羹crelerin oluumu ve kontrols羹z art覺覺 sonucu lenf bezleri arac覺l覺覺 ile organlara yay覺lmas覺 eklinde g繹r羹l羹r. ocuklarda g繹r羹len ciddi rahats覺zl覺klar覺n ba覺nda gelen l繹semide tedavi ans覺 %80 ‘lere varan bir deere varm覺 durumda. Tedavi i癟in ise 繹nemli olan hastal覺覺n erkenden fark edilmesi ve harekete ge癟ilmesi.

Erken tehisin hayat kurtard覺覺 l繹semi i癟in son y覺llarda bir癟ok fark覺ndal覺k projesi y羹r羹t羹ld羹. Bu da hafif san覺lan ve dier hastal覺klara balanan l繹semi belirtilerinin daha erken fark edilmesi noktas覺nda yararl覺 oldu. Hafif ve genel semptomlara 癟ok benzeyen l繹semi belirtilerini iyi bilmek bir hayat覺 kurtarmak i癟in anahtar noktas覺 olabiliyor.

L繹semi Nedir?

L繹semi,kemik iliinden kayna覺n覺 alan ve kan 羹reten k繹k h羹crelerinden birinin, 癟eitli etkenlerin bir araya gelmesi ile geliiminin bir basama覺nda duraklamas覺 ve kontrols羹z a覺r覺 癟oalmaya balamas覺d覺r. L繹semi ilk 繹nce kemik iliinde balar ama daha sonra dier organlara yay覺l覺r. L繹seminin erken fark edilmesi yay覺lmas覺n覺n 繹n羹ne ge癟ebilir. Bu fark覺ndal覺k b羹y羹k 繹nem ta覺r. 羹nk羹 kan h羹crelerinin v羹cutta yay覺l覺m覺 ne kadar kolaysa l繹semi h羹creleri de kanla beraber ayn覺 ekilde h覺zl覺ca v羹cutta yay覺l覺r. Daha sonra say覺s覺 iyi huylu beyaz kan h羹crelerini ge癟en bu kanserli h羹cre kanama, enfeksiyon, kans覺zl覺k ve ac覺ya neden olabilir.

L繹semi T羹rleri Nelerdir?

L繹semi h覺zl覺 ve yava seyretmesine g繹re akut ve kronik ad覺 verilen iki t羹re ayr覺l覺r. H覺zl覺 seyreden ve daha 癟abuk belli olan l繹semi ‘akut’; yava seyirde ilerleyerek uzun y覺llar gelien l繹semi ise ‘kronik’ olarak adland覺r覺l覺r. Akut ve kronik de beyaz kan h羹crelerinin cinsine g繹re ikier kola ayr覺l覺r. Beyaz kan h羹cresilenfosit ise lenfoblastik l繹semi,myelosit isemiyelogen繹z l繹semi olarak adland覺r覺l覺r. Bu 4 ana l繹semi t羹r羹nden baka daha az s覺kl覺kla g繹r羹lent羹yl羹 h羹cre l繹semisi, kronik miyelomonositik l繹semi ve juvenil miyelomonositik l繹semi ad覺nda farkl覺 l繹semi t羹rleri de bulunmaktad覺r.

Yetikinlerde en s覺k g繹r羹len l繹semi t羹rleri, kronik lenfositik l繹semi ve akut miyeloid l繹semidir. ocuklarda ise akut miyelojen繹z l繹semi (AML) ve miyeloid l繹semiler daha 癟ok g繹r羹lmektedir. L繹seminin iyileme oranlar覺 y羹zde 80-90’lar覺 bulmu durumda ancak akut myeloblastik l繹semide ise tedavi baar覺s覺 y羹zde 50-60 oranlar覺nda seyrediyor.

L繹semi Kimlerde G繹r羹l羹r?

Hem yetikinlerde hem de 癟ocuklarda olabilen l繹semi 繹zellikle 癟ocuklar覺n m羹cadele ettii bir hastal覺kt覺r. Ciddi 癟ocuk hastal覺klar覺nda ba覺 癟eken l繹semi 繹zellikle 2-5 ya da 5-10 ya aral覺覺ndaki 癟ocuklar覺 hedef al覺yor.

Erkek ve k覺z 癟ocuklarda ayn覺 繹l癟羹de g繹r羹len l繹semi, k覺z 癟ocuklar覺nda 2,5 sene gibi bir s羹rede tedavi edilirken; erkek 癟ocuklar覺nda bu s羹re 3,5 seneye kadar 癟覺kabilmektedir. Bunun nedeni kanserli h羹crelerin erkeklerin testis organ覺n saklanma eilimi g繹stermesidir. Bu organ覺 koruyan bariyerler arac覺l覺覺 ile korunan kanser h羹cresine kemoterapinin ulamas覺 dahi zorla覺rken, n羹ksetmesine de neden olabilir. Ayn覺 zamanda 羹reme organ覺na yap覺lan 繹zel m羹dahale ise hormonlar覺n hasar g繹rmesine neden olabiliyor. Bunun i癟in tedavi s羹recinde hem hormonlara hem de eer hasta ergenlik d繹nemindeyse spermlerin yok olmas覺na kar覺 tedbirler al覺n覺yor.

L繹semi Neden Olur?

L繹semi hastal覺覺n覺 belirli ek bir nedene balamak yanl覺t覺r. Tam olarak neden olduu bilinememekle birlikte bir araya gelen ve maruz kal覺nan bir 癟ok fakt繹r hastal覺覺n tetikleyicileri aras覺nda say覺labilir. Yetikinlerde l繹semi 癟evresel fakt繹rlere balan覺rken, 癟ocuklarda daha 癟ok genetik hasarlara balan覺r. 襤te, l繹semi i癟in risk fakt繹rleri;

-Radyasyon, n羹kleer radyasyon

-Baz覺 kimyasallar (benzen vb.)

-Kemoterapi tedavisi, baz覺 kanser ila癟lar覺

-Genetik problemler, mutasyon ve down sendromu

-Sigara kullanmak

-Kan hastal覺klar覺

-D vitamini eksiklii ve raitizm

-Bebeklerde 2 ya覺ndan sonra g繹r羹len viral enfeksiyonlar

-Ailede g繹r羹len kanser ve t羹m繹r 癟ocuklarda l繹semiye neden olabiliyor.

L繹semi Belirtileri Nelerdir?

L繹semi akut ve kronik t羹rlerinde farkl覺 ekillerde seyreder. Yava ve sessizce ilerleyen kronik l繹seminin belirgin bir belirtisi yoktur. Bu l繹semi t羹r羹 ancak rutin kan testlerinde g繹r羹lebilir. L繹semi belirtilerinin net bir ekilde g繹r羹ld羹羹 t羹r akut l繹semidir. Eer beyne etki ettiyseba ar覺s覺, kusma, zihin kar覺覺kl覺覺, kas kontrol羹n羹n zay覺flamas覺 gibi belirtiler g繹r羹lebilir. L繹seminin s覺k ekilde g繹r羹len belirtileri aa覺daki gibidir;

-A覺r覺 kilo kayb覺

-襤tahs覺zl覺k

-Kemik ve eklem ar覺lar覺 (繹zellikle bel ve bacaklarda)

-Testislerin imesi

-Lenf bezlerinin imesiyle nefes darl覺覺 ve solunum g羹癟l羹羹

-G繹z ar覺s覺 ve g繹rme problemleri (bulan覺k g繹rme gibi)

-G繹s羹n i癟indeki veya midedeki d羹羹mler t覺kanma

-Halsizlik, n繹bet, kusma ve denge kayb覺

-Uzun s羹re d羹meyen ate ve gece terlemeleri

-Dalak ve karacierin imesi nedeniyle kar覺n b繹lgesinde g繹r羹len ilik

-zellikle 癟ocuklarda antibiyotik ve benzeri tedavilerle bir t羹rl羹 iyilemeyen enfeksiyonlar

-Bas覺n癟 nedeniylekan dolamas覺n覺n g羹癟lemesi ve y羹z羹n ve kollar覺n imesi. Ba, kollar ve g繹羹s 羹st k覺sm覺 mavimsi-k覺rm覺z覺 bir renk almas覺

-Boynun yan taraf覺, kas覺klar ve koltuk alt覺 b繹lgesinde lenf bezlerinde ikinlik

-Anemi belirtilerinin g繹r羹lmesi (soluk ten, nefes darl覺覺, kalp 癟arp覺nt覺s覺, ba d繹nmesi, konuma g羹癟l羹羹 vs.)

-Kanama; yaralanmalarda ya da regl d繹nemlerinde a覺r覺 kanama g繹r羹lmesi, burun ve di eti kanamalar覺; ayn覺 zamanda yaralanmalarda a覺r覺 morarmalar olumas覺.

L繹semi Tehisi Nas覺l Konur?

Yukar覺da zikredilen belirtiler baka bir癟ok hastal覺覺nhabercisi de olabilir. Ancak bunlardan bir ya da daha fazlas覺n覺n yaanmas覺 durumunda doktora bavurmak gerekir ki l繹semi ancak doktor kontrol羹nde ve gerekli testler neticesinde anla覺labilir. L繹semide hayat kurtaran en 繹nemli fakt繹r hastal覺覺n yay覺lmadan evvel fark edilmesi ve tedavi s羹recine bir an 繹nce balanmas覺d覺r. Bu nedenle belirtilerin b羹y羹k bir dikkatle incelenmesi ve gerekli g繹zlemlerin rutin olarak yap覺lmas覺 繹nerilir.

L繹semi tan覺s覺 konmadan evvel kiiye 羹癟 aamal覺 belirleyici test yap覺l覺r. Fiziksel testte; hastan覺n fiziki ikayetleri ele al覺narak incelenir. Kan testinde; kan deerlerinden iaretle tan覺 konulur. rnein; anormal seviyedeki beyaz kan h羹creleri veya trombositler l繹semiye iaret eder. L繹semi tehisindeki en zorlu tetkikkemik ilii testi (biopsi) dir. Kal癟a kemiinden al覺nan bir 繹rnek ile birtak覺m incelemeler yap覺l覺r. Laboratuvar ortam覺nda yap覺lan incelemeler ile l繹semi tehisi ger癟ekletirilebilmektedir.

Kategorisine Son Eklenen Haberler

Son Dakika Haberleri

T羹m羹

Video Galeri

T羹m羹